Buddy Programme

Finnish-International Buddy Programme - OPEN!

I'm a Local Buddy that wants to be paired with an exchange student.

I'm an Exchange Student looking to be paired with a local buddy.

Buddysystem.eu is back online

Be a Local Buddy

English Below*

Oletko halunnut olla mukana kansainvälisessä yhteisössä, harjoitella uusia kieliä tai jakaa suomalaista kulttuuriasi uusien ystävien kanssa, mutta et tiennyt miten? Tämä on tilaisuutesi! Ilmoittaudu paikalliseksi ystäväksi vaihto-opiskelijoille!

Tänä vuonna pilotoimme Finnish-International Buddy -ohjelmaamme. Etsimme paikallisia suomalaisia tai pitkäaikaisia kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita ilmoittautumaan paikallisiksi kavereiksi tuleville vaihto-opiskelijoille. Löydät saman kiinnostuksen kohteista olevan kaverin ja voit tavata uusia kansainvälisiä ystäviä. Saat etuja, kuten mahdollisuuden opintopisteisiin Helsingin yliopistosta, ilmaisen pääsyn kaverikohtaisiin tapahtumiin, ilmaisia kuukausietuja tapaamiseen kaverisi kanssa, ilmaiset kahvi-/teet- ja välipalahetket sekä tietysti uusia kansainvälisiä ystäviä. Voit ajatella tätä rennommana ja ystävällisempänä muotona henkilökohtaisesta tutorointista vaihto-opiskelijan kanssa! 

Jos aiot hakea vaihto-opintoihin ulkomaille, tämä on loistava tilaisuus, sillä teemme yhteistyötä UH:n Kansainvälisten vaihtopalvelujen ja HYYn kanssa. Voit käyttää tätä motivaatiokirjeessäsi positiivisena syynä tulla valituksi ulkomaille!

Vastuut:

Aikasitoumus:

Edut:

Local Buddy Information in English

Have you wanted to get involved with the international community, practice new languages, or share your Finnish culture with new friends, but didn't know how? This is your chance! Sign up to become a Local Buddy for exchange students!

This year we will be piloting our Finnish-International Buddy programme. We are looking for local Finnish, or long-term international degree students to sign up as local buddies for incoming exchange students. You will be matched with a buddy of similar interests and be able to meet new international friends. You will receive perks, such as the possibility for credits from the University of Helsinki, free access to Buddy specific events, free monthly perks for meeting with your buddy, free coffee/tea and snacks hangouts, and of course new international friends. You can think of this as a more casual and friendly form of a  one-on -one tutoring with an exchange student!

If you plan on applying for exchange studies abroad, this is the perfect opportunity as we are working with the International Exchange Services of University of Helsinki and with HYY. You can use this in your motivation letter as a positive reason for being selected to go abroad!


Responsibilities:

Time Commitment:

Benefits:

Incoming Exchange Students

Meet a local student and learn about the Finnish culture. Find new friends and get involved on a personal level! This is your chance to fully get into the local culture and to not be only in the international friend bubble! You will have a chance to match with a local buddy that shares some of your interests. This is a pilot project and there will be changes as we go but one thing is for sure: you will meet amazing new friends!


Responsibilities:

Time Commitment:

Benefits: